Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επιπρόσθετα Ωφελήματα / Θάνατος από Ατύχημα
Θάνατος από Ατύχημα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Το Ωφέλημα αυτό καλύπτει, με επί πλέον συμφωνηθέν ποσό, που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου, την περίπτωση Θανάτου από Ατύχημα ανεξάρτητα αν ο Ασφαλισμένος καλύπτεται για το ίδιο συμβάν και από άλλους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Αν δηλαδή σωματικές βλάβες που προήλθαν από ατύχημα προκαλέσουν τον θάνατο του Ασφαλισμένου, εντός 90 ημερών από την ημέρα του ατυχήματος, η εταιρεία θα καταβάλει το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο όπως αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών κάτω από το ωφέλημα «Θάνατος από Ατύχημα».


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.