Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής / Liberty Term
Liberty Term
 
   

Επιλέξτε το Liberty Term, γιατί ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, απλά και εύκολα.

Η Απλή Ασφάλεια Ζωής είναι η βασικότερη μορφή ασφάλισης. Η ασφάλεια αυτή προσφέρει υψηλή κάλυψη με χαμηλό ασφάλιστρο για τον ασφαλισμένο, με τους οικονομικότερους όρους προστασίας απ’ οποιοδήποτε άλλο τύπο Ασφάλισης Ζωής.

Η Liberty Term απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται μόνο για ασφαλιστική προστασία, για κάλυψη διαφόρων αναγκών, όπως είναι η κάλυψη χρεών και δανείων, η προστασία του οικογενειακού εισοδήματος ή άλλων οικογενειακών αναγκών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, αν ο ασφαλισμένος αποβιώσει, το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους.
   

Η Liberty Term, προσφέρεται με τέσσερις επιλογές όπως πιο κάτω:

Απλή Ασφάλεια – Μη μετατρέψιμη

Είναι η πιο απλή μορφή ασφάλισης. Το ασφαλισμένο ποσό παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου.
 
Decreasing Term - Μειούμενη Ασφάλεια
 
Ένα πρόγραμμα ιδανικό για να καλύπτει το υπόλοιπο του δανείου προς την τράπεζα με πολύ μειωμένο ασφάλιστρο. Η κάλυψη μειώνεται κάθε χρόνο είναι όμως αρκετή για να καλύψει το υπόλοιπο του δανείου νοουμένου ότι οι δόσεις του πληρούνται κανονικά.

Αγοράζονται μόνο η απαλλαγή πληρωμής των ασφαλίστρων και το ωφέλημα Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Είναι η πιο φθηνή μορφή ασφάλισης. Το ασφαλισμένο ποσό μειώνεται κάθε επέτειο του συμβολαίου ταυτόχρονα με το ασφαλισμένο κεφάλαιο της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, εάν επιλεγεί. Η γνωμάτευση αυτή ενδέχεται να επιβεβαιώσει ή να προτείνει μία διάγνωση για την περίπτωση και/ή να βοηθήσει στον προσδιορισμό της πλέον κατάλληλης αγωγής ή διαδικασιών που είναι διαθέσιμες στον ασφαλισμένο κατά την συγκεκριμένη στιγμή, είτε αυτός βρίσκεται στην πατρίδα του είτε στο εξωτερικό. Ωστόσο, η τελική επαγγελματική αξιολόγηση και επιβεβαίωση της ιατρικής κατάστασης/διάγνωσης και/ή η απόφαση για την αγωγή που πρόκειται να ακολουθηθεί είναι ευθύνη του θεράποντος ιατρού.

Απλή Ασφάλεια – Μετατρέψιμη

Αυτό το πρόγραμμα ο ασφαλισμένος το επιλέγει γιατί μπορεί να το μετατρέψει σε άλλο επενδυτικό σχέδιο τύπου «unit linked», χωρίς περαιτέρω ιατρικά δικαιολογητικά.

Το ασφάλιστρο για το νέο συμβόλαιο θα είναι εκείνο που ισχύει για ένα άτομο της ηλικίας της ασφαλισμένης ζωής, κατά τη χρονική περίοδο που γίνεται η μετατροπή και το κεφάλαιο της κάλυψης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την κάλυψη της απλής ασφάλειας.

Απλή Ασφάλεια – Μετατρέψιμη και Ανανεώσιμη

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει ανανέωση ή μετατροπή (όπως περιγράφεται πιο πάνω) του συμβολαίου πριν τη λήξη του, χωρίς ιατρικά δικαιολογητικά.

Τόσο απλά, τόσο σίγουρα, με την υπογραφή της Liberty Life.
   

Πλεονεκτήματα:

 • Το Liberty Term, παρέχει κάλυψη και για τις πιο κάτω εξαιρετικές περιπτώσεις:

  1. Αυτοκτονία
   Το Liberty Term καλύπτει και την περίπτωση της αυτοκτονίας του ασφαλισμένου. Αν αυτό συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που έχει πληρώσει για την Βασική Ασφάλεια Ζωής, άτοκα. Αν συμβεί έπειτα από ένα χρόνο, καλύπτεται ο κίνδυνος θανάτου λόγω αυτοκτονίας.

  2. Αεροπορικοί κίνδυνοι
   Το Liberty Term καλύπτει και τον κίνδυνο θανάτου του Ασφαλισμένου, όταν ταξιδεύει ως επιβάτης ή είναι μέλος του πληρώματος σε αεροσκάφος αεροπορικής εταιρείας.

  3. Κίνδυνοι Πολέμου
   Το Liberty Term καλύπτει και όλους τους κινδύνους πολέμου, εκτός από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι όσοι εκτελούν στρατιωτικές πτήσεις.

 • Δυνατότητα προσθήκης όλων των επιπρόσθετων καλύψεων που προσφέρει η Εταιρεία μας όπως Συμπληρωματική Ασφαλιστική Κάλυψη Θανάτου, Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Θάνατος από Ατύχημα, Σοβαρές Ασθένειες, Νοσοκομειακό Επίδομα, Ασφάλεια Εισοδήματος και Δεύτερη ιατρική γνωμάτευση παρέχεται σε κάθε άτομο το οποίο καλύπτεται από την υπηρεσία, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψει εχτός χώρας. Οι επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν την υπηρεσία αυτή βρίσκονται στις Η.Π.Α και είναι δεόντως εγγεγραμμένοι ως επαγγελματίες της υγείας βάσει της νομοθεσίας και των κανονισμών της χώρας.
 • ο Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να παραταθεί για ακόμη μια περίοδο ίση ή μικρότερη από την αρχική περίοδο ασφάλισης.
 • Συνέπεια και αξιοπιστία που ενισχύεται από τη συνεργασία της Liberty Life με την Hannover Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς κολοσσούς παγκοσμίως.
   
 

Τα ανωτέρω είναι για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν δεσμεύουν την Εταιρία. Τα ωφελήματα που αφορούν το εν λόγω προϊόν περιγράφονται με ακρίβεια στους όρους του συμβολαίου. Αυτό που καλύπτεται σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που περιγράφεται στους όρους του συμβολαίου και που υπογράφεται με τον πελάτη.

   

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.