Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επιπρόσθετα Ωφελήματα / Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Το Ωφέλημα αυτό λειτουργεί στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος λόγω Σωματικής βλάβης από ατύχημα ή λόγω Ασθένειας υπέστη Διαρκή Ολική Ανικανότητα για εργασία που συνεπάγεται και απώλεια του Εισοδήματος του.

Εξ’ αιτίας αυτού του συμβάντος ο Συμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρων μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας του Ασφαλισμένου ή τον Θάνατό του ή τη Λήξη του Ασφαλιστηρίου, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο. Έχει δηλαδή δωρεάν ασφάλιση λόγω της προαναφερθείσας ανικανότητας.

Το Ασφάλισμα που πρέπει να καταβληθεί, σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο κατά τη λήξη και οι αξίες εξαγοράς, θα είναι στο ίδιο ύψος όπως θα ήταν αν τα ασφάλιστρα για τα οποία απαλλάχτηκε ο Συμβαλλόμενος είχαν πληρωθεί σε μετρητά.


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.