Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Για επενδυτές / Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο
 
Βιογραφικά Διοικητικών Συμβούλων
 
Μιχαλάκης Ιωαννίδης – Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος
Ο κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης είναι πολύ γνωστός στους οικονομικούς κύκλους της Κύπρου, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας εμπλοκής του στα χρηματιστηριακά. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Durham της Αγγλίας. Απέκτησε πολυετή πείρα σε επιχειρήσεις και οικονομικά ιδρύματα κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε οργανισμούς όπως την Αφοί Λανίτη και την Τράπεζα Αναπτύξεως. Στη συνέχεια ίδρυσε τις βιομηχανικές μονάδες Elma Paper Sacks και Lemeco Silvex Industries αρχικά σε περιοχές που είναι τώρα κατεχόμενες και μετά την Τουρκική εισβολή στη Λεμεσό. Ίδρυσε επίσης ένα αριθμό σημαντικών Επενδυτικών Εταιρειών Χαρτοφυλακίου όπως την Jupiter Portfolio Investments και την Dodoni Portfolio Investments που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Οι Εταιρείες αυτές όπως και αριθμός άλλων Εταιρειών κυρίως στον τομέα ακινήτων αποτελούν σήμερα τον Όμιλο Elma Holdings στον οποίο κατέχει την θέση του Εκτελεστικού Προέδρου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα Συγκροτήματα στον Επενδυτικό τομέα του ΧΑΚ. Ο κ. Ιωαννίδης ήταν συνιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής (πρώην Reliance Insurance) στην οποία επί μακρό χρονικό διάστημα διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ίδρυσε και διεύθυνε την Εταιρεία ΗΡΑ Ασφαλιστική η οποία ήταν ένας εκ των κυριοτέρων Ασφαλιστικών αντιπροσώπων της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής.
top
 
Ζένιος Δημητρίου - Εκτελεστικός – Μη ανεξάρτητος
Γεννήθηκε το 1947. Σπούδασε ασφαλιστικά στο Chartered Insurance Institute του οποίου είναι Associate Member (ACII) και έχει τον τίτλο του Chartered Insurer. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Universal Life μέχρι το 1986. Στη συνέχεια διορίστηκε Γενικός Διευθυντής της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής και μετά την εξαγορά της Φιλικής και της Interamerican διορίστηκε Πρώτος Εκτελεστικός Λειτουργός (CEO) του ομίλου. Το 1997 διορίστηκε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Ελλάδα. Παράλληλα υπηρετούσε και σαν Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Κύπρο και Γενικός Διευθυντής στη Ρουμανία. Αποχώρησε το 2001 για να ασχοληθεί με τις δικές του επενδυτικές και άλλες δραστηριότητες στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Είναι Πρόεδρος της Olympic Insurance και μέλος σε συμβούλια διαφόρων άλλων οργανισμών.
top 
 
Γιάννος Ιωαννίδης – Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος
Ο κ. Γιάννος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1971. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1990. Σπούδασε Engineering Manufacture and Management (EMM) στο πανεπιστήμιο του UMIST και εξασφάλισε τον τίτλο του Master in Engineering (MEng) το 1995. Εργάστηκε για 3 χρόνια στις βιομηχανικές μονάδες του Συγκροτήματος ELMA στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Είναι υπεύθυνος του τομέα διεύθυνσης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στους επενδυτικούς οργανισμούς του Συγκροτήματος από το 1999.
top 
 
Αντωνάκης Αντωνίου - Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος
Ο κ. Τώνης Αντωνίου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1955. Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο (1975-1981) στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και έτυχε των τίτλων BSc (Hons) in Computing Science και A.S.C.I. – Associate of City and Guilds Institute. Ακολούθησε μεταπτυχιακά στο City University Business School και έτυχε του τίτλου MSc in Business System Analysis & Design. Το 1981 επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε την εταιρεία Micrologic Computer Consultants Ltd μια από τις πρώτες εταιρείες μηχανογράφησης στην Κύπρο. Σήμερα είναι πρόεδρος του ομίλου εταιρειών Micrologic που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της πληροφορικής αλλά και σε πολλούς άλλους επιχειρηματικούς τομείς. Είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών άλλων ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών.
top 
 

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.