Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Για επενδυτές / Εταιρικό Προφίλ
Εταιρικό Προφίλ
Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» ιδρύθηκε στις 4 Μαΐου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Λευκωσία. 

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στη Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος όροφος, 1065 Λευκωσία και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι +357 22 869300.

Η Εταιρεία άρχισε εργασίες τον Αύγουστο του 1994 μετά από την εξασφάλιση της άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών από το γραφείο του Εφόρου Ασφαλίσεων.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή ασφαλιστικών εργασιών κλάδου ζωής προσφέροντας ταυτόχρονα κάποια προϊόντα γενικού κλάδου. Συγκεκριμένα η Εταιρεία προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων που περιλαμβάνουν επενδυτικά και συνταξιοδοτικά σχέδια, καλύψεις ζωής και ασθενειών, καλύψεις Ομαδικών Σχεδίων, προσωπικών ατυχημάτων, νοσοκομειακή περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική αλλοδαπών. 

Τον Ιούνιο του 1995, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία με τροποποίηση του καταστατικού της.

Στις 27 Ιουνίου 1995, η Εταιρεία έκδωσε ενημερωτικό δελτίο για την τοποθέτηση των τίτλων της στο ΧΑΚ το οποίο βρισκόταν υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των τίτλων της Εταιρεία.

Στις 12 Ιουλίου 2000, η Εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την ASPIS Holdings Plc (πρώην MFS Holdings Plc). Η συμφωνία μεταξύ άλλων προέβλεπε τη συμμετοχή της ASPIS Holdings Plc στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ποσοστό 27%.

Στις 29 Νοεμβρίου 2000, το διοικητικό συμβούλιο της ASPIS Holdings Plc μετά την εξασφάλιση ποσοστού πέραν του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, διατύπωσε Δημόσια Πρόταση για απόκτηση ποσοστού κατά το ελάχιστο 50% συν 1 μετοχή. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η ASPIS Holdings Plc απέκτησε τον έλεγχο της Εταιρείας με συμμετοχή 51%.

Στις 4 Αυγούστου 2006, έληξε με επιτυχία η Δημόσια Πρόταση από τον Ελληνικό Όμιλο Εταιρειών ΑΣΠΙΣ για την απόκτηση ελέγχου του μετοχικού κεφαλαίου της ASPIS Holdings Plc. Η Liberty Life Public Company Ltd ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΑΣΠΙΣ απέκτησε νέα δυναμική στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2006, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ασφαλιστική Εταιρία Λτδ.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η συμφωνία εξαγοράς της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ασφαλιστική Εταιρία Λτδ.

Στις 28 Μαΐου 2008, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd.

 Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008, η Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd μετατάσσεται στην Παράλληλη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

 Μετά την πλήρη απορρόφηση των εργασιών και των περιουσιακών στοιχείων της Ασπίς Πρόνοια Κύπρου Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ, η Εταιρεία προχώρησε με τις απαραίτητες διαδικασίες για επαναφορά του ιστορικού της ονόματος. Στις 3  Δεκεμβρίου 2009 εγκρίθηκε από τον Έφορο Εταιρειών η αλλαγή ονόματος της Εταιρείας σε Liberty Life Insurance Public Company Ltd.

 Στις 22 Δεκεμβρίου 2009, ανακοινώθηκε η εξαγορά ποσοστού ύψους 29,92% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από τον Όμιλο Elma Holdings Public Company Ltd και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε η απόφαση της Advantage Capital Holdings Plc (πρώην Aspis Holdings Plc) να αποχωρήσει από την στρατηγική συμμετοχή της στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η μετοχική δομή της Εταιρείας έχει πάρει τη σημερινή της μορφή το Μάιο του 2010 όπου σηματοδοτήθηκε η αποχώρηση της Advantage Capital Holdings Plc (πρώην Aspis Holdings Plc) από τη στρατηγική συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Ταυτόχρονα δύο νέοι μέτοχοι απέκτησαν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Ο κύριος Ζένιος Δημητρίου ο οποίος από τις 14/5/2010 έχει αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας, κατέχει σήμερα το 15,36% του μετοχικού κεφαλαίου και ο κύριος Αντωνάκης Αντωνίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει 8,61% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 Σήμερα η Liberty Life Insurance Plc με νέα μετοχική δομή και Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με νέα φιλοσοφία και έχει θέσει ψηλούς στόχους που ευελπιστεί να την καθιερώσουν στην ασφαλιστική βιομηχανία.

  

Νοέμβριος 2012

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.