Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Οι σκέψεις σας / Β
Β

Το Πρόβλημα των Συντάξεων στην Κύπρο

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Οι Συντάξεις Σήμερα:

Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2005, οι συντάξεις έχουν ως εξής:

 • Δημόσιος Τομέας
  Χαμηλότερη Σύνταξη €1450 μηνιαίος

 • Ιδιωτικός Τομέας
  Μέση Σύνταξη €425
  Υψηλότερη Σύνταξη €1435

 • 43,000 Συνταξιούχοι παίρνουν μόνο €510 σύνταξη μηνιαίος.

 • 13,000 Συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη από €510 - €680 μηνιαίος.

 • Γενικά ο κίνδυνος της φτώχειας απειλεί την ομάδα των 65 ετών και άνω με ποσοστό 52%.

 • Σύμφωνα με μελέτες το 2011 θεωρείται το σημείο 0 για το ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 • Όπως έχει υπολογιστεί το 2011, οι εκροές του Τ.Κ.Α θα είναι περισσότερες από τις εισροές. Με αποτέλεσμα εάν δεν ληφθούν μέτρα, η σημερινή γενιά των
  30 – 40 ετών θα παίρνει σύνταξη πολύ πιο κάτω από το όριο της φτώχειας.
 
 
 

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.