Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής / Liberty Secure Plan
Liberty Secure Plan
 
   

Γνωρίστε το Liberty Secure Plan, ένα σύγχρονο Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Η Liberty Life, αξιολογώντας προσεκτικά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επενδυτή, για αξιοποίηση του κεφαλαίου του, με εγγυήσεις και υψηλές αποδόσεις.

Έτσι, δημιούργησε το Liberty Secure Plan , ένα καινοτόμο επενδυτικό προϊόν, που στοχεύει στην πραγματοποίηση των οικονομικών προσδοκιών, με ευελιξία και αποτελεσματικότητα αλλά πάνω από όλα εγγύηση. Εσείς θέστε μόνο τους στόχους και δείτε το κεφάλαιο σας να αναπτύσσεται.

   

Πρωτοποριακά Χαρακτηριστικά:

 • Είναι επενδυτικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked, που συνδυάζει ασφαλιστική προστασία και επένδυση, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση του κεφαλαίου σας.
 • Έχει εγγυημένη απόδοση, από τις υψηλότερες της ασφαλιστικής αγοράς, με βάση το εκάστοτε βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα επένδυσης ασφαλίστρων, με τα υψηλότερα ποσοστά απόδοσης της αγοράς.
   

Απεριόριστη ευελιξία:

 • Εσείς επιλέγετε το ποσό που θέλετε να αποταμιεύσετε, καθώς επίσης και τη διάρκεια του συμβολαίου, με ελάχιστο όριο τα 10 χρόνια.
 • Το Liberty Secure Plan μπορεί να συνδυαστεί επιπρόσθετα εάν το επιθυμείτε, με όλες τις καλύψεις που προσφέρει ο Κλάδος Ζωής, όπως Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Θάνατος από Ατύχημα, Νοσοκομειακό Επίδομα, Ασφάλεια Εισοδήματος κ.ά..
 • Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς του συμβολαίου μετά τον δεύτερο χρόνο.
   

Τρόπος Καταβολής του Τελικού Κεφαλαίου:

Με την λήξη του συμβολαίου σας, το τελικό ποσό μπορεί να καταβληθεί με τρεις τρόπους, σύμφωνα με τη δική σας επιθυμία:

 • Με εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου.
 • Με εγγυημένο ποσό δόσεων διάρκειας από πέντε (5) μέχρι είκοσι (20) χρόνια.
 • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πριμοδότηση των παιδιών σας ή τον οικονομικό προγραμματισμό των σπουδών τους.
   

Πλεονεκτήματα:

 • Δυνατότητα επιλογής του ύψους της επένδυσης, του τρόπου καταβολής του τελικού κεφαλαίου και των ασφαλίστρων.
 • Υπεύθυνη Διαχείριση από εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους (Investment Consultants) της Liberty Life, με στόχο τη μέγιστη απόδοση της επένδυσης.
 • Άμεσος Έλεγχος της πορείας της επένδυσης, μέσω της δεκαπενθήμερης δημοσίευσης της τιμής της μονάδας του επενδυτικού ταμείου από τον ημερήσιο τύπο, καθώς και την ετήσια γραπτή ενημέρωση σας από την Εταιρία.
 • Επιβράβευση του ασφαλισμένου με φιλοδώρημα μονάδων, που προσφέρονται δωρεάν από την Εταιρία, με τη διατήρηση του συμβολαίου πέραν των 10 ετών, μέσω του «φιλοδωρήματος διατήρησης», με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας του συμβολαίου.
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη, αφού το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με καλύψεις του Κλάδου Ζωής.
 • Συνέπεια και Αξιοπιστία, που ενισχύεται από τη συνεργασία της Liberty Life με την Hannover Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς κολοσσούς παγκοσμίως.
 • Φορολογικές Απαλλαγές, αφού το Liberty Secure Plan παρέχει όλες τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
   
 
Το προϊόν Liberty Secure Plan, εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής ή και στον Κλάδο Ζωής με επενδύσεις. Το πιο πάνω έντυπο είναι για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν δεσμεύει την Εταιρία. Τα ωφελήματα που αφορούν το εν λόγω προϊόν περιγράφονται με ακρίβεια στους όρους του συμβολαίου. Αυτό που καλύπτεται σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που περιγράφεται στους όρους του συμβολαίου και που υπογράφεται με τον πελάτη.
   

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.