Liberty Savings Plan

 
   

Liberty Savings Plan, ένα εγγυημένο αποταμιευτικό πρόγραμμα για όσους το «ρίσκο» δεν έχει θέση στη ζωή τους.

Είστε σε θέση σήμερα, να αντιμετωπίζετε δυσχερείς καταστάσεις από απρόβλεπτους παράγοντες; Μήπως το ρισκάρετε; H Liberty Life, σας προτείνει το Liberty Life Savings Plan. Ένα σύγχρονο αποταμιευτικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει μέγιστη κάλυψη και εξασφαλισμένη αποταμίευση.

   

Απεριόριστη Ευελιξία: 

Το Liberty Savings Plan, σας παρέχει την δυνατότητα επιλογής: 

 • Ψηλής ασφαλιστικής κάλυψης
 • Συμμετοχής στα κέρδη του μαθηματικού αποθέματος πέραν του 5%
 • Διάρκειας του συμβολαίου σας
 • Τρόπου πληρωμής σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.
 • Προσθήκης όλων των επιπρόσθετων καλύψεων που προσφέρει η Εταιρεία μας όπως Συμπληρωματική Ασφαλιστική Κάλυψη Θανάτου, Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, Θάνατος από Ατύχημα, Σοβαρές Ασθένειες, Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Προσωπικά Ατυχήματα και Απώλεια Εισοδήματος.
   

Τρόπος καταβολής του τελικού κεφαλαίου:

Το ποσό που θα λάβετε με την λήξη του ασφαλιστηρίου σας, καθορίζεται με βάση τους όρους του συμβολαίου σας και είναι εγγυημένο με ελάχιστη απόδοση το εκάστοτε βασικό επιτόκιο, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου μειωμένο κατά 1%.

Στο πιο πάνω ποσό προστίθενται τυχόν μερίσματα που κατανέμονται σε ετήσια βάση στο ασφαλιστήριο σας αν η απόδοση του μαθηματικού αποθέματος είναι πέραν του 5%.

Το ποσό λήξης του συμβολαίου μπορεί να καταβληθεί:

 • Εφάπαξ
   
Ασφαλιστική κάλυψη θανάτου:
 • Η ασφαλιστική κάλυψη θανάτου αποτελείται από το απόθεμα, την συμμετοχή στα κέρδη και το ασφαλισμένο κεφάλαιο θανάτου, όπως καθορίζεται στους όρους του ασφαλιστηρίου.
   

Πλεονεκτήματα:

 • Εγγυημένη απόδοση του ασφαλιστηρίου σας
 • Ετήσια συμμετοχή στα κέρδη αν η απόδοση του μαθηματικού αποθέματος υπερβεί το 5%.
 • Υπεύθυνη διαχείριση από εξειδικευμένους επενδυτικούς συμβούλους (Investment Consultants) της Liberty Life, με στόχο την μέγιστη απόδοση της επένδυσης.
 • Ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, καθώς δίνεται η επιλογή προσθήκης όλων των καλύψεων που προσφέρει ο Κλάδος Ζωής.
 • Συνέπεια και αξιοπιστία που ενισχύεται από τη συνεργασία της Liberty Life με την Hannover Re, έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς κολοσσούς παγκοσμίως.
 • Φορολογικές απαλλαγές, καθώς το Liberty Life Savings Plan παρέχει όλες τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
   

Το προϊόν Savings Plan, εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής ή και στον Κλάδο Ζωής με επενδύσεις. Τα ανωτέρω είναι για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν δεσμεύουν την Εταιρία. Τα ωφελήματα που αφορούν το εν λόγω προϊόν περιγράφονται με ακρίβεια στους όρους του συμβολαίου. Αυτό που καλύπτεται σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που περιγράφεται στους όρους του συμβολαίου και που υπογράφεται με τον πελάτη.

   Print