Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Επιπρόσθετα Ωφελήματα / Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Το ωφέλημα αυτό αφορά και απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Θανάτου ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας για εργασία που συνεπάγεται απώλεια του εισοδήματος του και που οφείλεται είτε σε ατύχημα είτε σε ασθένεια.


Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.