Αρχική Σελίδα Η Εταιρεία μας Καριέρα Οι Σκέψεις σας Τα Νέα μας Επικοινωνία
[ πλοηγός ]
© 2009 by Liberty Life
Αρχική Σελίδα / Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας / Liberty Immigrants Care
Liberty Immigrants Care
 
   

Σιγουριά και φροντίδα για όλους!

Γνωρίστε το Liberty Immigrants Care, ένα μοναδικό, καινοτόμο πρόγραμμα. Με γνώμονα το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία σας, η Liberty Life δημιούργησε το πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης περίθαλψης αλλοδαπών, «Liberty Immigrants Care». Σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία στο αλλοδαπό εργατικό δυναμικό, φοιτητές, επισκέπτες κ.λπ., σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, των οποίων η αντιμετώπιση και η θεραπεία είναι συχνά δαπανηρή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα ιατρικά έξοδα καλύπτονται κατά 90% τόσο για ενδονοσοκομειακή, όσο και για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του Τμήματος Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για παροχή άδειας εργασίας, προσφέροντας ειδικά τις καλύψεις που προνοεί η νομοθεσία. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σχέδια, Α και Β και σύμφωνα με το σχέδιο που θα επιλέξουν οι ασφαλισμένοι, έχουν τις ανάλογες καλύψεις.

   

Ενδονοσοκομειακή περίθαλψη:

Σε περίπτωση που λόγω ασθενείας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή και η παραμονή του σε νοσοκομείο, η Liberty Life καλύπτει τα έξοδα περίθαλψης του:

 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Ημερήσια νοσηλεία
 • Ημερήσια νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης
 • Εργαστηριακές και ακτινολογικές εξετάσεις
 • Τοκετός – Επίδομα
  Καλύπτεται το επίδομα του τοκετού της ασφαλισμένης είτε αυτός είναι φυσιολογικός, είτε απαιτείται καισαρική τομή, νοούμενου ότι ο τοκετός πραγματοποιείται 10 μήνες μετά την έναρξη του συμβολαίου.
 • Μεταφορά σωρού
  Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου, η Εταιρία θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της σωρού στη χώρα καταγωγής.
   

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη:

Σε περίπτωση που λόγω ασθενείας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου, δεν κρίνεται απαραίτητη η παραμονή εντός νοσηλευτικού ιδρύματος, τότε η Liberty Life καλύπτει:

 • Ιατρική επίσκεψη
 • Φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις
 • Φυσιοθεραπείες
 • Εξετάσεις σε εργαστηριακά και ακτινολογικά κέντρα
   

Πλεονεκτήματα:

 • Προσαρμογή των ασφαλίστρων και των καλύψεων στο προφίλ των ασφαλισμένων π.χ. εργάτες, οικιακοί βοηθοί, φοιτητές, επισκέπτες στην Κυπριακή Δημοκρατία κ.λπ.
 • Συνέπεια και αξιοπιστία που ενισχύεται από τη συνεργασία της Liberty Life με έναν από τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς κολοσσούς παγκοσμίως.
   
 

Το προϊόν Liberty Immigrants Care, εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής ή και στον Κλάδο Ασφάλειας Ατυχημάτων και Ασθενειών. Τα ανωτέρω είναι για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν δεσμεύουν την Εταιρία. Τα ωφελήματα που αφορούν το εν λόγω προϊόν περιγράφονται με ακρίβεια στους όρους του συμβολαίου. Αυτό που καλύπτεται σε κάθε περίπτωση, είναι αυτό που περιγράφεται στους όρους του συμβολαίου και που υπογράφεται με τον πελάτη.

   
  ENGLISH VERSION

Τυπώστε την σελίδα Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.