Πλοηγός

Ø       Όραμα και στόχος

Ø       Που αποδίδει την επιτυχία της

Ø       Ιστορική πορεία

Ø       Εταιρική εικόνα

ü   Μήνυμα από Πρόεδρο

ü   Διοικητικό Συμβούλιο

Ø       Γενικές Πληροφορίες – Μετοχές, Κωδικοί και Δείκτες

Ø       Η ιστορία της «Ασφάλειας Ζωής»

 

·         Καριέρα

·         Οι Σκέψεις σας

·         Τα νέα μας

Ø       Ανακοινώσεις

Ø       Δελτία Τύπου

Ø       Εκδηλώσεις

 

·         Ασφαλιστικά Προιόντα

Ø       Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής

o        Liberty Life Secure Pension

o        Liberty Life Secure Plan

o        Liberty Life Secure Studies

o        Liberty Life Guaranteed Plan

o        Liberty Life Flexible Plan

o        Gold Shield Plus

o        Liberty Life Savings Plan

o        Liberty Life Term

 

Ø       Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Υγείας

o        Liberty Life Worldwide Care

o        Liberty Life Immigrants Care 

 

Ø       Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ατυχημάτων

o        Liberty Life Personal Accident

 

·         Επιπρόσθετα Ωφελήματα

Ø       Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Ø       Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

Ø       Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών

Ø       Ασφάλεια Απώλειας Εισοδήματος

Ø       Θάνατος από Ατύχημα

Ø       Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Ø       Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου

Ø       Ορισμοί

 

·         Ομαδικά Σχέδια

 

·         Τιμές Μονάδων και Επενδυτικά Ταμεία

Ø       Τρέχουσες τιμές μονάδων

Ø       Flexible Investment Fund

Ø       Conservative Investment Fund

Ø       Gold Shield Investment Fund

Ø       Smart Investment Fund

Ø       Secure Investment Fund

Ø       Ιστορικό ταμείων

 

·               Για Επενδυτές

Ø       Εταιρικό Προφίλ

Ø       Διοικητικό Συμβούλιο

Ø       Μετοχές, Κωδικοί και Δείκτες

Ø       Μετοχική Δομή

Ø       Ανακοινώσεις

Ø       Οικονομικά Αποτελέσματα

Ø       Ενημερωτικά Δελτία

Ø       Επικοινωνία Μετόχων

 

·         Επικοινωνία

Ø       Κεντρικά Γραφεία

Ø       Φόρμες Επικοινωνίας (Online)Print